psychotherapie praktijk Notermans

Mijn ideeën over therapie

Er zijn een aantal uitgangspunten die ik hanteer en waarvan ik u graag op de hoogte breng. Het eerste uitgangspunt is dat ik ervan uitga dat de problemen of klachten die u heeft, vaak een uiting zijn van onderliggende patronen. Van deze patronen bent u zich misschien min of meer bewust, maar u weet er niet precies de vinger op te leggen. Dit geldt zowel voor individuele problemen als voor relatieproblemen. In de gesprekken kunt u hierop meer zicht krijgen. U zult zich bewuster worden van hoe u met zaken in uw leven omgaat en leren dat het ook anders kan. Hierdoor krijgt u meer grip op uw leven en zult zich beter gaan voelen.

Een ander uitgangspunt dat ik hanteer, is dat ieder mens uniek is. Dit klinkt misschien als een open deur, maar toch vind ik het van essentieel belang. Het betekent namelijk dat een klacht of probleem bij de ene persoon een heel andere betekenis kan hebben dan bij een ander persoon. En dat er dus ook via verschillende wegen aan een "oplossing" gewerkt kan worden. In dat kader is het van belang te weten dat er binnen de psychotherapie verschillende richtingen zijn ontwikkeld voor de behandeling van diverse problematieken. Mijn werkwijze is, conform mijn opleiding, integratief. Dat wil zeggen dat de verschillende psychotherapierichtingen worden gecombineerd en ingezet, al naar gelang wat nodig is. Op deze manier meen ik tegemoet te komen aan het unieke van ieder mens en daarmee aan de uniciteit van elk probleem.

Tenslotte ga ik ervan uit dat een behandeling net zo lang of zo kort moet kunnen duren als dat nodig is. Daarom werk ik niet met protocollen (alhoewel ik soms delen van geprotocolleerde behandelingen gebruik wanneer ik dat zinvol acht) of met vaststaande pakketten. Maatwerk vind ik belangrijk, waarbij we steeds procesmatig kijken naar wat nodig is. Uw stem is hierbij van het grootste belang, het gaat tenslotte om úw leven.

Schematherapie
Binnen het vakgebied van de psychotherapie vinden telkens ontwikkelingen en vernieuwingen plaats. De laatste jaren is de zogenaamde schematherapie sterk in ontwikkeling geraakt. Dit is een integratieve vorm van psychotherapie die zich vooral richt op mensen die last hebben van problemen die met hun karakter, hun persoonlijkheid te maken hebben. Zij ondervinden doorgaans al gedurende hun hele leven telkens terugkerende problemen in relaties en werk/maatschappij. Ik vind de manier van kijken en werken met deze vorm van therapie heel zinvol en pas deze therapievorm dan ook toe in mijn behandelingen.