psychotherapie praktijk Notermans

Leertherapie

Leertherapie is van toepassing als je in opleiding bent tot hulpverlener in de GGZ. Het kan gaan om de opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater, GZ-psycholoog of voor welk ander beroep binnen de GGZ dan ook. In sommige gevallen is leertherapie een verplicht onderdeel van de opleiding. 

Leertherapie verschilt in mijn ogen niet veel van een “gewone psychotherapie”, behalve dat zowel cliënt als therapeut werkzaam zijn binnen hetzelfde werkveld. Dit kan als voordeel hebben dat je beiden een goed beeld hebt van het vak en wat het betekent om hierin werkzaam te zijn.  

Als je bij mij in leertherapie komt, staat (verdere) bewustwording centraal. Je leert jezelf steeds beter kennen en zult je persoonlijke valkuilen meer onder ogen gaan zien en hiermee adequaat leren omgaan. Valkuilen hebben we allemaal en het is wenselijk deze te kennen om ze vervolgens zo goed mogelijk te leren hanteren. Hiervan zul je zowel in je persoonlijke leven als in je beroepsleven profijt hebben. 

Omdat leertherapie volgens de wet geen behandeling is die voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar in aanmerking komt, word je als opleideling geacht zelf de kosten te dragen. Wil je meer weten over de kosten, kijk dan onder kosten