psychotherapie praktijk Notermans

Voor wie?

Ik ben erop gericht u te helpen bij problemen die u, individueel of in uw relatie, ondervindt. Deze problemen kunnen vele vormen aannemen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van depressieve gevoelens, angstklachten, gevoelens van onzekerheid, burnout-verschijnselen of problemen in de omgang met andere mensen.
Binnen relaties kan er sprake zijn van communicatieproblemen. 

Ik kijk met u naar deze huidige klachten en problemen en we onderzoeken samen de achtergrond en mogelijke oorzaken hiervan.
We proberen zo goed mogelijk antwoord te krijgen op de volgende vragen:
• waarom krijgt u, op dit moment in uw leven last van deze problematiek?
• wat kunt u doen om in te grijpen in patronen die verantwoordelijk zijn voor deze problematiek, zodat de problemen kunnen verdwijnen?
• wat kunt u doen om te voorkomen dat u in de toekomst opnieuw last krijgt van deze problemen?

U kunt bij mij terecht voor individuele therapie, maar ook voor partner- relatiegesprekken. Over deze laatste vorm van therapie vindt u onder relatietherapie meer informatie. 

Ook kunt u bij mij terecht voor leertherapie. Hierover vindt u onder leertherapie meer informatie.

Wanneer ik in het eerste gesprek de indruk heb dat ik u niet kan helpen, zal ik dat met u bespreken. We kijken dan samen naar alternatieve mogelijkheden.