psychotherapie praktijk Notermans

Werkwijze

Werkwijze bij individuele therapie, vergoed vanuit de basisverzekering
Allereerst wil ik u informeren over een aantal regels die gelden op het gebied van de verzekerde, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland en waarmee we rekening moeten houden. Deze GGZ is tegenwoordig zodanig georganiseerd dat een verwijzing door een huisarts nodig is. Daarnaast is het goed te weten dat per 01 januari 2014 de GGZ is opgedeeld in generalistische basis zorg en gespecialiseerde zorg. De generalistische basis zorg is bedoeld voor relatief milde problematiek of juist voor chronisch psychiatrische problematiek waarbij de cliënt voldoende heeft aan een laag-frequent therapeutisch contact. De hulpverlening is kortdurend, met een maximum van rond de 10 gesprekken. De gespecialiseerde zorg is bedoeld voor meer complexe problematiek. Er is bij deze vorm van zorg geen sprake van een maximaal aantal gesprekken. De huisarts is degene die moet bepalen of het bij een cliënt om generalistische basis- danwel gespecialiseerde zorg gaat.
Ik werk binnen mijn praktijk in de gespecialiseerde GGZ. Ik vind dit het meest aansluiten bij mijn opleiding en ervaring. Houd u er rekening mee dat uw huisarts, bij een verwijzing naar mijn praktijk, dan ook aangeeft dat hij/zij verwijst voor gespecialiseerde GGZ. 
Wanneer we, na het eerste gesprek, vervolggesprekken afspreken, is het de bedoeling dat we in de loop van de eerste gesprekken samen een behandelplan opstellen. Hierin omschrijven we zo duidelijk mogelijk wat de klachten en problemen zijn en wat de doelstellingen van de therapie zijn. Zo'n behandelplan is, net als bovengenoemde verwijzing, een verplicht onderdeel van een dossier. Maar daarnaast biedt het behandelplan een duidelijk kader waarbinnen we de therapie doen. Wanneer de doelstellingen bereikt zijn, kunnen we de behandeling afronden.

Werkwijze bij individuele therapie als u zelf betaalt
Wanneer u de behandeling zelf betaalt (voor het tarief zie onder kosten), is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt zich gewoon bij mij aanmelden en we plannen  zo spoedig mogelijk een eerste afspraak. In de eerste gesprekken wil ik zo goed mogelijk samen met u verhelderen wat er aan de hand is en wat uw hulpvraag is. Vervolgens stellen we samen vast wat de doelstellingen van de gesprekken zijn. Wanneer die doelen behaald zijn, kunnen we de therapie afronden. 

Werkwijze bij relatietherapie
Sinds een aantal jaren wordt relatietherapie niet meer vergoed vanuit de basisverzekering (zie ook onder relatietherapie). Dit betekent dat u geen verwijzing hoeft te hebben van een arts en dat we ook geen rekening hoeven te houden met allerlei regels die gelden bij individuele therapie. U kunt zich dus gewoon bij mij aanmelden voor relatietherapie en we plannen dan zo spoedig mogelijk een eerste afspraak. In de eerste gesprekken wil ik met u zo helder mogelijk op een rij krijgen wat er aan de hand is, wat de achtergronden van de relatieproblemen zijn en waar we ons in de relatiegesprekken op gaan richten. We omschrijven samen zo duidelijk mogelijk wat het doel is waarnaar we streven. 

Wanneer u zich telefonisch of per mail (zie ook bij contact & aanmelding) aangemeld heeft, plan ik op zo kort mogelijke termijn met u een afspraak.
Afspraken zijn mogelijk op maandagen, woensdagen en donderdagmiddag.